Muutokset pentuvälityssääntöihin 1.1.2019 alkaen

1.10.2018

Pentuvälityssäännöt muuttuvat 1.1.2019 jälkeen tapahtuneiden astutusten osalta.

1.1.2019 jälkeen tapahtuneet astutukset: lonkat ja kyynärnivelet

  • Kaikille jalostukseen käytettäville koirille lisätään astutushetken indeksiluvut lonkille ja kyynärnivelille
  • Mikäli koiralla on C-lonkat, tulee yhdistelmän lonkkaindeksien ka. olla 100 tai yli astutushetkellä (pentueen isän ja emän lonkkaindeksien summa jaettuna kahdella)
  • Mikäli koiralla on 1-kyynärnivelet, tulee yhdistelmän kyynärnivelien indeksien ka. olla 100 tai yli astutushetkellä (pentueen isän ja emän kyynärindeksien summa jaettuna kahdella).
  • D tai E -lonkkaisen vanhemman pentuetta ei oteta välitykseen
  • 2 tai 3 -kyynärnivelisen vanhemman pentuetta ei oteta välitykseen

Indeksittömän ulkomaisen koiran indeksi lasketaan Kennelliiton indeksien laskentasääntöjen mukaisesti seuraavasti pentuvälitystä varten:
Lonkat
terveet lonkat (lausuttu koiran kotimaassa AA tai BB tai A- ja B-lonkan yhdistelmät): indeksi 100
AC tai BC: indeksi 95
CC: indeksi 90
Kyynärnivelet
terveet kyynärnivelet (lausuttu koiran kotimaassa 0/0): indeksi 100
0/1 tai 1/0: indeksi 90
1/1: indeksi 80

Muilta osin pentuvälityssääntö säilyy ennallaan.

Lisäksi Kennelliiton pentuvälityksessä otetaan käyttöön rotujärjestön puolto-mahdollisuus. Puollon saavat kaikki pentueet, jotka täyttävät roturjärjestön pentuvälityksen kriteerit (ei jäsenyysvelvoitetta). Niiden pentueiden osalta, jotka eivät täytä kriteerejä, puolto-sarake jää SKL pentuvälityksessä tyhjäksi. Kaikki rekisteröintimääräykset täyttävät pentueet pääsevät SKL pentuvälitykseen. Puolto otetaan käyttöön kun kaikki SKL pentuvälityksessä olevat pentueet on astutettu 1.1.2019 jälkeen. Siihen asti puolto-sarake on tyhjä kaikkien pentueiden kohdalla.