NOWT-säännöt muuttuvat 1.4.2019 alkaen

1.4.2019

Kennelliiton valtuusto on hyväksynyt noutajien Working Test-kokeiden (NOWT) uudet säännöt ja ne astuvat voimaan 1.4.2019.

Palkintosijojen pisterajat muuttuvat niin, että 1-tulokseen vaaditaan vähintään 80 pistettä ja lisäksi jokaiselta rastilta koiran tulee saada vähintään 10 pistettä (ennen ykköstulokseen riitti 75 pistettä). 2-tuloksen pisteraja nousee 65 pisteeseen (ennen 60 pistettä). 3-tuloksen pisteraja säilyy ennallaan 50 pisteessä.

Uusiin sääntöihin on lisätty mock trial muotoista WT-koetta käsittelevä kappale, jossa on selitetty tarkemmin mock trial kokeen järjestäminen. Koiran palkitseminen muuttuu niin, että mock trial muotoisessa WT-kokeessa ei enää anneta suorituksista pisteitä vaan palkintosijat määräytyvät kuten A-kokeessa.

Hylkäävien ja vakavien virheiden listaan on tullut joitakin muutoksia jotka koskevat koiran ääntelyä ja vesityöskentelyä. Lisäksi mock trialin myötä vakavien virheiden listalle on lisätty NOME A -kokeista tuttu ”eye-wipe” virhe.

Uudet säännöt oheisessa liitteessä.

Liitteet