Yleiskokousten päätöksiä

7.11.2020

Labradorinnoutajakerho ry kevät- ja syyskokoukset 2020 pidettiin 7.11.2020 Vantaalla.

Kevätkokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 2019, joka osoitti alijäämää 26 886,02 euroa, joka kuitataan yhdistyksen taseesta. Kevätkokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

Syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajana jatkamaan valittiin Anu Honkapirtti. Hallituksesta erovuorossa olleet Tiina-Loviisa Laitinen, Jukka Simpura ja Lotta Vuorinen valittiin jatkokaudelle. Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2021. Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Syyskokous asetti seuraavat toimikunnat 2021 ja niiden puheenjohtajat:
Jalostustmk Päivi Hoffren
NOME-tmk Jukka Simpura
Näyttelytmk Arja Sinisalo
MEJÄ-tmk Piia Kairenius
TOKO-tmk Heli Eriksson
Koulutustmk Tuulikki Siltasalmi
Julkaisutmk Johanna Alasuutari
Ulkomuototuomaritmk Pia Itkonen