Rekisteröintimääräykset

Kennelliitto rekisteröi pentueen, mikäli sen kasvattajalla on vakituinen asuinpaikka Suomessa ja pentueen vanhemmat täyttävät rekisteröintiehdot.

Kasvattajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Kasvattajiksi voidaan merkitä enintään kolme henkilöä. Jos pentueen vanhemmille on ilmoitettu useampia omistajia, rekisteröintiin tarvitaan kaikkien allekirjoitukset/hyväksynnät. Pennun omistaja ei voi itse ilmoittaa pentuaan rekisteröitäväksi.

Molempien vanhempien tulee olla rekisteröityjä. Emän on oltava Kennelliiton rekisterissä ja myös isän, mikäli se on tuontikoira. Jalostuskäyttöä varten Suomeen tuodut, ulkomaalaisomistuksessa olevat urokset (ns. jalostuslaina) katsotaan tuontikoiriksi viimeistään sen jälkeen, kun uroksen ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen syntymästä on kulunut 12 kk. Tämän jälkeen uros on rekisteröitävä Suomeen, mikäli sitä vielä käytetään jalostukseen.

Ulkomaisen isän on oltava FCI:n tunnustamassa rekisterissä ja kasvattajan tulee lähettää pentueilmoituksen yhteydessä rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat.

Pentueen isän tulee olla tervekiveksinen. Ensimmäistä kertaa uroksen jälkeläisiä rekisteröitäessä on pentueilmoituksen mukaan liitettävä eläinlääkärin antama kivestodistus. Jos uros on palkittu virallisessa näyttelyssä, erillistä kivestodistusta ei tarvita.

Nartulla voi olla enintään viisi pentuetta. Pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta, mutta tätä tiheämpi pennutus sallitaan alle 8-vuotiaalle nartulle yhden kerran ilman poikkeuslupaa. Koko pentue on ilmoitettava rekisteriin samanaikaisesti. Kennelliiton jäsenen on rekisteröitävä kaikki elossa olevat pennut.

Jos rodulle on hyväksytty rotukohtainen PEVISA-ohjelma, asetetaan pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset. Labradorinnoutajapentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varalta seuraavasti:

Molempien vanhempien tulee olla ovat tunnistusmerkittyjä, niillä tulee olla virallinen lonkka- ja kyynärnivellausunto sekä silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto tulee olla alle 24 kk vanha. Tutkimustulokset eivät vaikuta pentueen rekisteröintiin. PEVISA-tutkimuslausuntojen on oltava voimassa astutushetkellä

Alle vuoden ikäiselle koiralle tehty silmätarkastus on voimassa vuoden. Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä. Muussa tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnetyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi.

Tarkemmat ohjeet rekisteröintiä varten löytyvät Kennelliiton sivuilta Koirarekisteriohje 2015.

Mikäli olet epävarma jostain rekisteröintiin liittyvästä asiasta, tarkista se Koirarekisteriohjeesta tai soita Kennelliittoon!


Pakastespermasiemennykset:


Pakastespermalla siemennetyn pentueen isää koskevat ne koirarekisteriohjeen ehdot ja rotukohtaiset erityisehdot, jotka olivat voimassa sperman pakastushetkellä. Pakastespermalla siemennettäessä astutustodistuksen allekirjoittaa sperman omistaja. Ulkomaista pakastespermaa koskevat samat säännöt kuin ulkomaisia uroksia.

REKISTERÖINTIMAKSUT 2016

Maksuluokka 1

Rekisteröintimaksu kennelnimen omistavien, kasvattajasitoumuksen
allekirjoittaneiden Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun rotuyhdistyksen
jäsenien, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

40,00 € / koira

 

Maksuluokka 2

Rekisteröintimaksu tuontikoirille ja koirille, joiden kasvattajat eivät täytä
1. luokan ehtoja.

70,00 € / koira
 

 

 

Rekisteröintimaksujen lisäksi pentueen rekisteritodistusten lähettämisestä peritään viiden (5) euron toimitusmaksu kaikissa maksuluokissa. Omakoira-jäsenpalvelun kautta (omakoira.kennelliitto.fi) hyväksymisvaiheeseen saakka tehdyistä pentueista myönnetään 7 € alennus / koira molemmissa maksuluokissa.

 

Jos osa pentueen tiedoista toimitetaan liitetiedostoina, on käsittelyn kannalta kyse normaalista paperirekisteröitävästä pentueesta.

Tyypillisiä liitetiedostoja ovat:
- tunnistusmerkinnät
- jalostusoikeuden luovutus
- ulkomaalaisten urosten lisätiedot eli esim. sukutaulu, terveyslausunnot, kivestodistus, tittelit
- dna-lausunnot