Geenituloksista ilmoittaminen

Jalostustoimikunta kerää rekisteriä geenitestatuista koirista. Testituloksia ei rekisteröidä Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään vaan tässä vaiheessa rotujärjestön kokoama rekisteri  julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla.  Jokaisesta geenitestistä kerätään oma lista. Listat perustuvat koiranomistajien itsensä lähettämiin tietoihin.

Joukkotestaukset

Joukkotestejä pyritään järjestämään kerhon tilaisuuksien yhteyksissä 1-2 testiä vuodessa.

Geenitestien tulokset

Labradorinnoutajakerho palauttaa jokaisesta 31.12.2019 mennessä geenitestatusta labradorinartusta koiran omistajalle kannustusrahan. Edellytyksenä maksun palauttamiselle on, että koiran omistaja on rotujärjestön jäsen ja koira on rekisteröity Suomessa.

Geenitestausten tukeminen päättyy 31.12.2019. Vuoden 2019 aikana tehdyistä geenitesteistä tulee hakea korvaus viimeistään 29.2.2020.

Rotujärjestö ylläpitää tämän jälkeenkin geenitestilistauksia, joihin koiranomistajien toivotaan ilmoittavan geenitestitulokset jatkossakin.

 

Labradorinnoutajakerho ry hyväksyy sekä  veri- että poskisolunäytteet mikäli näytteenottaja on eläinlääkäri ja koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu näytettä otettaessa.  Sekä merkintä tunnistusmerkinnän tarkistamisesta että eläinlääkärin allekirjoitus tulee olla näytelomakkeessa.

Kannustusrahan saamiseksi koiran omistajan tulee toimittaa Labradorinnoutajakerho ry:lle kopio koiran testituloksesta tai lähettää tulos sähköpostilla geenitestien tulosten vastaanottajalle. Liitä mukaan tilinumero, minne haluat maksupalautuksen,  ja Labradorinnoutajakerhon jäsennumero (numero löytyy Labradori-lehden takakannen osoitekentästä nimen yläpuolelta). Edellytyksenä maksun palauttamiselle on, että koiran omistaja on rotujärjestön jäsen ja koira on rekisteröity Suomessa.

Kannustusrahaa maksetaan narttujen testaamisesta 31.12.2019 saakka seuraavasti:
 

TESTIkannustusraha
prcd-PRA -geenitestinartut 30 €
RD/OSD -geenitestinartut, joilla on silmätarkastuslausunto mRD tai gRD 20 €
EIC -geenitestinartut 30 €
CNM -geenitestinartut 20 €
HNPK -geenitestinartut 40 €
MFD/SD2 -geenitestinartut 20 €


Tämän lisäksi mikäli MFD/SD-2 geenitestillä koira on todettu MFD/MFD eli "tappijalaksi" JA koiralla on silmälausunnossa diagnoosi mRD-, gRD- tai TRD-lausunto, kerho maksaa RD/OSD-geenitestin hinnan.

Lähettäessään tuloksen jalostustoimikunnalle koiranomistaja suostuu siihen, että tulos on julkinen.

Geenitestien listat päivitetään ja kannustusrahat maksetaan n. 4 kertaa vuodessa.
 

Kaikkien geenitestien tuloksia vastaanottaa:

Hanna Holm

Hassisentie 121
67500 Kokkola
p. 400 339 001
labradori.geenitestit(at)gmail.comEnnen 22.3.2009 geenitestatut koirat (EIC, CNM, RD/OSD)


Jalostustoimikunta on kerännyt geenitestien tuloksia koiran omistajan ilmoittamina. Näistä ei kuitenkaan ole pyydetty silloin julkaisulupaa koirien omistajilta.

Mikäli koiran omistaja haluaa saada koiransa testituloksen jalostustoimikunnan ylläpitämille julkisille listoille, tulee ne toimittaa uudelleen listan ylläpitäjälle.

Ennen 22.3.2009 testatuista koirista ei makseta kannustusrahaa.