Pentuvälitykseen pääsyyn vaikuttavat geenitestitulokset

Pentuvälitykseen laitetaan näkyviin pentueen vanhempien viralliset PEVISA-tutkimustulokset (näkyvät Koiranet-jalostustietojärjestelmässä). Jos koira, jolla on silmäpeilauksessa mRD- tai gRD-lausunto, todetaan RD/OSD geenitestauksella genotyypiltään normaaliksi (Normal), sen pentue voidaan hyväksyä pentuvälitykseen edellyttäen, että toinen pentueen vanhemmista täyttää terve-määritelmän (ei osoita HC, RD, PRA) silmäsairauksien osalta. Todistus geenitestauksesta tulee toimittaa pentuvälittäjälle ilmoitettaessa pentuetta välitykseen.