Jalostustietojärjestelmä

Kennelliiton sivuilta löytyy jalostustietojärjestelmä, jonne on koottu kaikkien Suomessa rekisteröityjen koirien perustiedot, sukutaulut, terveystiedot ja näyttely- ja koetulokset, sekä erilaisia tilastotietoja. Järjestelmä laskee myös sukusiitoskertoimet suunnitelluille yhdistelmille sekä erilaisia terveysindeksejä. Tietoa voi etsiä mm. koiran rekisterinumerolla tai nimellä, ja järjestelmästä on mahdollista tehdä erilaisia hakuja. Sieltä voi tutkia koiriensa sukulaisten terveystietoja, tuloksia jne.