Routujärjestön puollot Kennelliiton pentuvälityksessä - käyttöönoton tarkennus

23.1.2019

Kuten aiemmin on tiedotettu, Labradorinnoutajakerho on ottanut käyttöön rotujärjestöille annetun puolto-mahdollisuuden Kennelliiton pentuvälityksessä. Puollon saavat ne pentueet, jotka täyttävät rotujärjestön pentuvälityksen säännöt (ei jäsenyysvaatimusta) ja jotka on astutettu 1.1.2019 jälkeen. Muiden pentueiden osalta puoltosarake jää tyhjäksi. 

Puolto otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen tapahtuneissa astutuksissa ja näin ollen ensimmäiset pennut, joiden astutus on tapahtunut 2019 puolella syntyvät viikolla 10 (maaliskuun alku). Koska maaliskuussa voi Kennelliiton pentuvälityksessä olla vielä pentueita, jotka on astutettu v. 2018 puolella, varsinaiset puollot merkitään Kennelliiton pentulistalle kaikille pentueille vasta sitten, kuin Kennelliton välityksessä ei ole enää yhtään v. 2018 puolella astutettua pentuetta. Siihen saakka kaikkien pentueiden puolto-sarake on tyhjä.