Jäsenyys

Liity Labradorinnoutajakerhon jäseneksi

Meitä Labradorinnoutajakerhon jäseniä on tällä hetkellä noin 5000. Liittymällä jäseneksi pääset mukaan tähän joukkoon ja samalla tuet labradorinnoutajien jalostusta Suomessa. Lisäksi nautit kerhon jäseneduista. Jäsenyys on voimassa aina vuoden kerrallaan maksupäivästä lähtien eikä näin ole sidottu kalenterivuoteen. Monet tulevat jäseniksi kasvattajien ilmoittamina pentuejäseninä ja jatkavat sitten jäsenyyttään varsinaisina jäseninä tai perhejäseninä.

Jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän laadukkaan Labradori -lehden ja etuoikeuden osallistua kerhon järjestämiin kokeisiin ja koulutuksiin. Lisäksi toimihenkilömme auttavat jäseniä erilaisissa labradorinnoutajan omistamiseen ja kasvattamiseen liittyvissä asioissa. Kerhomme jäsenillä on oikeus ilmoittaa kasvattamistaan myytävistä pennuista ja aikuisista koirista kerhomme pentuvälityksessä. Lisäksi kerho tukee jäseniään rahallisesti suomalaisten labradorinnoutajien perinnöllisten sairauksien tutkimisessa.

Labradorinnoutajakerhon toiminta perustuu kerhon toimihenkilöiden tekemään talkootyöhön ja jäsenmaksutuottoihin.

Miten liittyä jäseneksi

Jäseneksi liittyminen tapahtuu vaivattomasti jäsenhakemuslomakkeella.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Hallitus käsittelee uusien jäsenten anomukset kaksi kertaa kuukaudessa, jonka jälkeen hyväksyttyjen jäsenten jäsenyys tulee voimaan ja uusille jäsenille lähetetään jäsenmaksu. Jäsenmaksu tulee uusille jäsenille tulee siis pienellä viiveellä.

Labradorinnoutajakerhon jäsenyys ei ole sidottu kalenterivuoteen vaan on liukuva. Jäsenyys on voimassa vuoden jäseneksi hyväksymisestä lähtien. Jäsenlaskut toimitetaan jäsenille neljä kertaa vuodessa riippuen siitä mihin aikaan vuodesta on jäseneksi liittynyt.

HUOM!

Jäsenmaksua ei saa maksaa kerhon tilille ilman asianmukaista laskua ja siinä olevaa viitettä.
 

Labradorikerhon jäsenmaksut 2024 * Membership fees 2024

Jäsen / Full Member (in Finland)29 €
Jäsen / Full Member (outside Finland)40 €
Perhejäsen / family member10 €
Pentuejäsen / litter member10 €
Paperilaskutuslisä3 €

Pentuejäseneksi liittäminen (kasvattajille)

Kasvattajien on mahdollista liittää uusia pentujen omistajia Labradorinnoutajakerhon jäseniksi. Kasvattajan ilmoittama pentuejäsenyys on voimassa yhden vuoden. Pentuejäsenyyden erääntyessä jäsenelle lähetetään automaattisesti lasku jäsenyyden uudistamisesta varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenyyden uudistaminen on vapaaehtoinen ja jäsenyys vahvistetaan maksamalla lasku. Siinä tapauksessa, että kerho ei vastaanota maksua eräpäivään mennessä, poistetaan pentuejäsen jäsenrekisteristä. Pentuejäsenillä ei ole äänioikeutta yleiskokouksissa, mutta pentuejäsenyys oikeuttaa muuten samoihin etuihin kuin varsinainen jäsenyys.

Pentuejäseneksi voidaan liittää henkilö, joka ei ole ennestään Labradorinnoutajakerhon jäsen. Siinä tapauksessa, että jäsenyys on epäselvä, asian voi varmistaa jäsensihteeriltä.
HUOM! Vain yksi pentuejäsen/ pentu. Kerrothan pennunostajallesi jäsenyydestä!

Pentuejäsenet ilmoitetaan jäsensihteerille oheisella pentuejäsenyyslomakkeella.

Pentuejäsenmaksut tulee maksaa Labradorinnoutajakerho ry:n tilille 

Pankkiyhteys

Nordea Pankki
IBAN: FI46 1026 3000 4134 37
SWIFT/BIC: NDEAFIHH
VIITE: 50102

Pentuejäsenyys tulee voimaan sen jälkeen kun hallitus on hyväksynyt uudet pentuejäsenet.

Muutoksista ilmoittaminen

On tärkeää että osoitteen- ja nimenmuutoksista muistetaan ilmoittaa jäsensihteerille heti muutoksen astuttua voimaan. Muutoksesta voi ilmoittaa jäsensihteerille osoitteenmuutoslomakkeella.

Labadori-lehti toimitetaan jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Mikäli maksu ei ole kirjautunut lehden painopäivään mennessä, lehteä ei toimiteta, joten huolehdithan maksun eräpäivään mennessä!

Mikäli jostain syystä haluat päättää jäsenyytesi, voit jättää jäsenmaksun huomiotta ja jäsenyys katkeaa automaattisesti. Muutoin jäsenyys on voimassa jäsenmaksukauden loppuun saakka.

Jäsenasiat

Kaikki jäsenasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen: labradorijasen(at)gmail.com

Suositelemme ottamaan käyttön e-laskun. Voit tilata itsellesi e-laskun lisäämällä Labradorinnoutajakerho verkkopankissasi e-laskuttajaksi! Lupaa varten tarvitset viimeisimmän laskun viitenumeron, jos sitä ei ole saatavilla, voit käyttää jäsennumeroasi. Jäsennumero löytyy Labradori-lehden takakannesta osoitekentästä nimesi yläpuolelta.

Mikäli et halua e-laskua, suosittelemme sähköpostilaskua. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille tällä lomakkeella!

Postitse lähetettävistä laskuista perimme 3 € laskutuslisän, emmekä voi lähettää muistutuslaskuja postitse. 

Rotujärjestön jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä.

Tietosuoja

Labradorinnoutajakerho ry:n henkilötietorekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja, sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa käsitellään myös oikeutettuna etuna tapahtuman järjestämiseksi välttämättömiä tietoja.

Käsiteltäviä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Rekisteröidyn osoitetiedot ja kotipaikka
  • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
  • Rekisteröidyn puhelinnumero
  • Rekisteröidyn suostumus suoramarkkinointiin ja viestintään tai sen esto
  • Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
  • Rekisteröidyn jäsennumero ja jäsenlaji sekä jäsenyyden kesto

Henkilötietorekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien elinkaaren hallinta. Päättyneet jäsenyydet poistetaan säännöllisesti henkilötietorekisteristä.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä, sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Yhdistyksen toimintaan liittyvien tapahtumien järjestämisessä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyperuste on yhdistyksen toimintaan liittyvä oikeutettu etu sekä rekisteröidyn suostumus. Rekisteröidyn terveystietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, esimerkiksi tapahtumaosallistumisen peruuntuessa osallistumismaksun palauttamiseen. Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.

Henkilötietorekisterissä tietoja käsittelevät tietyt yhdistyksen toimihenkilöt (jäsensihteeri, taloudenhoitajat, sihteeri, pentuvälityksen ylläpitäjä ja lehden päätoimittaja). Yhdistyksen hallituksen jäsenet pääsevät näkemään satunnaisesti henkilötietoja jäseniä koskevissa asioissa, mutta heillä ei ole pääsyä varsinaiseen henkilötietorekisteriin. Yhdistyksen tapahtumien järjestäjillä on myös käytettävissään jäsen- ja asiakastietoja ja muita henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja siltä osin kuin se on tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeellista. Tapahtumien yhteydessä saatuja henkilötietoja ei tallenneta henkilötietorekisteriin vaan tiedot jäävät tapahtumia järjestävän toimikunnan käsiteltäväksi ja henkilötietojen julkaiseminen luettelossa edellyttää erillisen henkilötietojen antajan oman suostumuksen tietojen julkaisemisesta. Tapahtumien yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei säilytetä.