NOME-B

Noutajien B-metsästyskokeet (NOME-B) ovat ns. kylmän riistan kokeita, joissa arvostellaan koiran toimintaa metsästystilanteessa. B-kokeissa ei ammuta riistaa vaan niissä jäljitellään aiemmin ammutun riistan avulla metsästystilanteita mahdollisimman todenmukaisesti. Metsästyskokeissa on kolme luokkaa: alokas-, avoin- sekä voittajaluokka. Arvostelu kaikissa luokissa on 1-3 siten, että 1 on paras ja 3 huonoin palkinto. Mikäli koira epäonnistuu kokeessa eikä sitä voida palkita, saa se tuloksen 0. Kun koiran on saanut ALO-1-tuloksen se saa osallistumisoikeuden avoimeen luokkaan ja AVO-1 tuloksen saatuaan se nousee voittajaluokkaan. Kolme 1-tulosta voittajaluokasta saanut koira saavuttaa Suomen käyttövalion arvon (FI KVA).

Käytännön metsästyskoe
Tullakseen Suomen käyttövalioksi koiran tulee suorittaa hyväksytysti ns. käytännön metsästyskoe kolmen VOI1-tuloksen lisäksi. Käytännön metsästyskoe suoritetaan todellisessa metsästystilanteessa ja siinä arvostellaan koiran toimintaa metsästyskoirana koko metsästyspäivän ajan. Jos koira on palkittu NOME-A kokeessa vähintään A-3 tuloksella niin sen ei tarvitse suorittaa käytännön koetta.