NOME-A / -KV

Noutajien A-metsästyskoe (NOME-A) on todellisessa metsästystilanteessa suoritettava koe. A-kokeessa on vain voittaja-luokka ja niihin saa osallistua koiralla jolla on osallistumisoikeus voittaja-luokkaan joko B-kokeessa tai Working testissä. A-kokeet arvostellaan samoilla arvosteluperiaatteilla kuin noutajien kansainväliset metsästyskokeet.

A-kokeessa noudettava riista pudotetaan koepäivän aikana osallistujien läsnä ollessa. Kokeet järjestetään joko ajojahdeissa, jossa noutajat istuvat passissa ampumaketjun takana ja riista ajetaan liikkeelle ajoketjun avulla (ns. drive) tai metsästysmuodossa, jossa koirat ohjaajineen, tuomarit, ampujat ja ajomiehet liikkuvat maastossa karkottaen edessä olevan riistan (ns. walking up). A-kokeita järjestetään pääasiassa fasaanijahtien tai vesilinnun metsästyksen yhteydessä.

A-kokeiden arvosteluasteikko on sama kuin B-kokeissakin, 1-3 tai 0. Kokeen parhaalle koiralle voidaan lisäksi jakaa sertifikaatti (SERT) ja toiseksi sijoittuneelle vara-SERT. Kolme SERTiä saavuttanut koira saa Suomen FT-käyttövalion arvon.

Noutajien kansainvälisten metsästyskokeiden säännöt ovat samat kaikissa FCI:n alaisissa maissa. Kokeet järjestetään aidoissa metsästystilanteissa samalla tavoin kuin A-kokeet. Lämpimän riistan kokeita kutsutaan kansainvälisellä termillä Field trial. Field trial-kokeiden historia yltää labradorinnoutajien kotimaassa, Englannissa, jo yli sadan vuoden taakse ja niiden voidaan sanoa olevan noutajien metsästysominaisuuksien jalostuksen perusta.

Kansainvälinen koe arvostellaan asteikolla excellent - very good - good, lisäksi voittajalle voidaan jakaa CACIT (kansainvälinen SERT) ja toiselle VARA-CACIT. Koirasta tulee kansainvälinen käyttövalio (C.I.T) kahdella CACITilla jotka on saatu kahdesta eri maasta sekä sillä tulee olla kansainvälisestä näyttelystä EH-tulos.

Tapahtumia / Tuloksia

Suomessa järjestettiin vuonna 2008 noutajien henkilökohtainen Euroopan mestaruus, Individual Challenge Cup ICC. Labradorinnoutajakerho oli järjestelyissä kantava voima. Tämän arvokokeen tulokset löytyvät liitteestä.