Takaraajat

Hyvin kehittynyt takaosa. Lantio ei vähääkään luisu. Polvet hyvin kulmautuneet. Matalat kintereet. Pihtikintereisyys on vakava virhe.

Takakulmauksilla tarkoitetaan lantiota (reisi- ja lantioluun välinen kulmaus), polvea ja kinnertä. Labradorin lantion tulee olla melko suora, käytännössä se ei tarkoita täysin suoraa, vaan luiden kulma on noin 30 astetta. Lantio ei kuitenkaan saa olla pyöristyvä, luisu tai laskeva.

Takaosan kulmausten tulee olla suhteessa etuosan kulmauksiin. Tämä on terveen rakenteen ja tehokkaan, vaivattoman liikunnan perusta. Niinpä ylikulmautuneisuutta ei tule ihannoida. Polvien tulee olla hyvin kulmautuneet ja kintereen matala. Labradorilla ei erityisesti haeta voimakkaasti kulmautunutta kinnertä, vaan kinnerkulman tulisi olla kohtalainen ja sopusoinnussa polvikulmausten kanssa.

Matala kinner merkitsee rakenteellisesti sitä, että koira on tarkoitettu pikemminkin kestävään kuin nopeaan työskentelyyn (korkea kinner taas mahdollistaa suuren hetkellisen nopeuden). Pihtikintereisyys on paha virhe.

Labradorin reiden tulee olla pyöreä ja leveä, reidessä tulee olla myös paksuutta ja selvä reisikarvoitus.