Jalostustyöohje

Labradorinnoutajien jalostustoimikunnan työohjeessa määritellään, minkälaisia asioita kasvattajan tulisi huomioida valitessaan jalostukseen käytettäviä yksilöitä. Jalostuksen tavoiteohjelma kertoo yleisemmin rodustamme, siinä esiintyvistä sairauksista, rodun käyttötarkoituksesta sekä rodustamme Suomessa ja muualla maailmassa.

Jalostustoimikunnan työohje labradorinnoutajien kasvattajille

Jalostukseen pyritään käyttämään mahdollisimman korkealuokkaisia labradorinnoutajia ja siitosyhdistelmää suunniteltaessa otetaan huomioon yksilöiden luonne ja käyttöominaisuudet, ulkomuodolliset seikat sekä perinnölliset sairaudet ja viat. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti sen jälkeläisten laatuun. Työohjeen yleisperiaatteet ovat jalostustoiminnan runkona ja tavoitteena on terve ja rodunomainen labradorinnoutaja.

Jalostustoimikunnan työ on luonteeltaan kasvattajan työtä tukevaa ja auttavaa. Toimikunta pyrkii suunniteltujen yhdistelmien kohdalla huomioimaan kasvattajan omat toivomukset ja tavoitteet. Kasvattaja tekee itse ratkaisun tarjotuista vaihtoehdoista ja vastaa työnsä tuloksista.

Siitoskoiran valinnassa huomioitavat ominaisuudet:

  • lonkkanivelten terveys
  • kyynärnivelten terveys
  • silmien terveys ja koiran sukutausta perinnöllisten silmäsairauksien osalta (PRA,HC, RD, muut)
  • ulkomuodolliset ominaisuudet ja näyttelytulokset
  • käyttöominaisuudet ja rodunomaisten kokeiden tulokset
  • siitokseen käytettävän koiran luonne, ikä ja terveydentila
  • geenitestien tulokset

Kyseisiä ominaisuuksia tarkastellaan jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa siten, että uros ja narttu mahdollisimman hyvin täydentävät toisiaan. Jalostusyksilöt arvioidaan kokonaisuutena kiinnittämättä liikaa huomiota mihinkään erityiseen puutteeseen tai ominaisuuteen. Erillisiä ominaisuuksia painotetaan kasvattajan toiveiden mukaisesti rodun kokonaistilanne huomioon ottaen. PEVISAn vaatimusten lisäksi tulee huomioida myös muut rodun senhetkiset ongelmat.