Kerhon jakamat matka-avustukset

Näyttelyt

Labradorinnoutajakerho maksaa arvonäyttelyissä menestyneille labradorinnoutajille avustusta kansainvälisiin näyttelyihin osallistumiseen seuraavan säännön mukaisesti:

Avustusta voi anoa labradorinnoutajalle, joka on saavuttanut matkustusvuotta edeltävänä vuonna jonkin seuraavista titteleistä: Labradorinnoutajakerhon erikoisnäyttelyn ROP tai VSP, Kennelliiton Voittaja-näyttelyn Voittaja tai Juniorivoittaja, Pohjoismaiden Voittaja tai Pohjoismaiden Juniorivoittaja, Euroopan Voittaja tai Euroopan Juniorivoittaja, Maailman Voittaja tai Maailman Juniorivoittaja.

Avustusta voi anoa Suomen rajojen ulkopuolella järjestettävään Pohjoismaiden Voittaja, Euroopan Voittaja, Maailman Voittaja tai Cruftsin näyttelyyn tehtävää matkaa varten. Koiran omistajan tulee olla Suomessa vakituisesti asuva Labradorinnoutajakerhon jäsen (jäsenyyden oltava voimassa hakemuksen jättöhetkellä) ja koiran tulee olla rekisteröity Suomeen.

Vuosittainen avustussumma päätetään Labradorinnoutajakerhon budjetin yhteydessä. Vuonna 2023 summa on 200e/ koira. Koira voi saada avustusta yhteen matkaan vuodessa.  Vapaamuotoiset hakemukset matkabujetilla ja tilinumerolla varustettuna voi toimittaa hallituksen sihteerille. Avustuksen myöntöehtona on matkaraportti Labradori-lehteen.

FCI:n viralliset mestaruuskilpailut

Kennelliitto myöntää vuosittain otteluavustuksia FCI:n virallisiin mestaruuskilpailuihin. Näitä kilpailuja ovat noutajien osalta Noutajien Pohjoismainen mestaruus, Eurooppa Cup (Coupé d’Europe) sekä Individual Challenge Cup (ICC). Tämä SKL otteluavustus anotaan Yhteistyötoimikunnan toimesta ja tilitetään edustusjoukkueelle täysimääräisenä, joukkueet eivät voi anoa tukea suoraan Kennelliitosta. Näiden kokeiden osalta anomukset tulee toimittaa Yhteistyötoimikunnalle. SKL tukea saavien joukkueiden jäsenten tulee olla Kennelliiton jäseniä.

Muut kokeet

Eri koemuotojen  maajoukkue- ja edustustehtäviin (SM-tason kokeista ylöspäin) jaetaan avustusta tapauskohtaisesti. Vapaamuotoiset hakemukset matkabujetilla ja tilinumerolla varustettuna voi toimittaa hallituksen sihteerille. Anomus on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä vähintään mihin tukea anotaan, matkabudjetti ja mille tilille mahdollinen tuki maksetaan. Kaikkien matka-avustusten myöntöehtona on matkaraportti Labradori-lehteen. Anojan tulee olla Labradorinnoutajakerhon jäsen (jäsenyyden oltava voimassa hakemuksen jättöhetkellä) ja edustustehtäviin osallistuvan koiran labradorinnoutaja.

HUOM! Avustukset tulee anoa ennen matkaa. Kaikki avustukset maksetaan takautuvasti kun matkaraportti Labradori-lehteen kuvineen on toimitettu.