Kerhon jakamat matka-avustukset

Näyttelyt

Labradorinnoutajakerho maksaa arvonäyttelyissä menestyneille koirille avustusta kansainvälisiin näyttelyihin osallistumiseen seuraavan säännön mukaisesti:

Avustusta voi anoa labradorinnoutajalle, joka on saavuttanut matkustusvuotta edeltävänä vuonna jonkin seuraavista titteleistä: Labradorinnoutajakerhon erikoisnäyttelyn ROP tai VSP, Kennelliiton Voittaja-näyttelyn Voittaja tai Juniorivoittaja, Pohjoismaiden Voittaja tai Pohjoismaiden Juniorivoittaja, Euroopan Voittaja tai Euroopan Juniorivoittaja, Maailman Voittaja tai Maailman Juniorivoittaja.

Avustusta voi anoa Suomen rajojen ulkopuolella järjestettävään Pohjoismaiden Voittaja, Euroopan Voittaja, Maailman Voittaja tai Cruftsin näyttelyyn tehtävää matkaa varten. Koiran omistajan tulee olla Suomessa vakituisesti asuva Labradorinnoutajakerhon jäsen ja koiran tulee olla rekisteröity Suomeen.

Vuosittainen avustussumma päätetään Labradorinnoutajakerhon budjetin yhteydessä. Vuonna 2019 summa on 200e/ koira. Koira voi saada avustusta yhteen matkaan vuodessa.  Vapaamuotoiset hakemukset matkabujetilla ja tilinumerolla varustettuna voi toimittaa hallituksen sihteerille. Avustuksen myöntöehtona on matkaraportti Labradori-lehteen.

Rodunomaiset kokeet ja mejä-kokeet

Rodunomaisten kokeiden ja mejä-kokeiden maajoukkue- ja edustustehtävien avustukset maksetaan pääsääntöisesti noutajarotujen yhteistyötoimikunnan kautta.

Tuen saajan tulee olla edustamansa rodun rotujärjestön jäsen. Matkasta tulee toimittaa matkakertomus kuvineen rotujärjestöjen lehtiin. Tuen anojan/ anojien tulee lähettää tukianomus hyvissä ajoin ennen tapahtumaa yhteistyötoimikunnalle. Anomus on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä vähintään mihin tukea anotaan, matkabudjetti ja mille tilille mahdollinen tuki maksetaan.

Tuettavat kokeet päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Kennelliitto myöntää vuosittain otteluavustuksia FCI:n virallisiin mestaruuskilpailuihin. Näitä kilpailuja ovat noutajien osalta Noutajien Pohjoismainen mestaruus, Eurooppa Cup (Coupé d’Europe) sekä Individual Challenge Cup (ICC). Tämä SKL otteluavustus anotaan Yhteistyötoimikunnan toimesta ja tilitetään edustusjoukkueelle täysimääräisenä, joukkueet eivät voi anoa tukea suoraan Kennelliitosta. SKL tukea saavien joukkueiden jäsenten tulee olla Kennelliiton jäseniä.

Yhteistyötoimikunta päättää vuosittain tuettavat kokeet, joita voivat olla:

Muut kokeet

Muiden koemuotojen maajoukkue- ja edustustehtäviin jaetaan avustusta tapauskohtaisesti. Vapaamuotoiset hakemukset matkabujetilla ja tilinumerolla varustettuna voi toimittaa hallituksen sihteerille. Kaikkien matka-avustusten myöntöehtona on matkaraportti Labradori-lehteen.

HUOM! Kaikki avustukset maksetaan takautuvasti kun matkaraportti Labradori-lehteen kuvineen on toimitettu.