Kasvattajalle

Labradorinnoutajakerho välittää kaikki jäsenten pentueet/koirat, jotka täyttävät pentuvälityksen säännöt sekä ovat asianmukaisesti ilmoitettu pentuvälittäjälle.

Labradorinnoutajakerho ei vastaa pentuvälityslistalla olevista pentueista/astutuksista. Kasvattaja vastaa aina itse omasta kasvatustyöstään.

Kasvattajan on oltava Labradorinnoutajakerhon jäsen. Kasvattaja on se henkilö/ henkilöt, joiden nimiin pentue rekisteröidään. Näin ollen kaikkien kasvattajien/ kennelnimen haltijoiden tulee olla Labradorinnoutajakerhon jäseniä. Huolehdithan, että jäsenyys on voimassa!

Labradorinnoutajakerhon hallitus voi perustelluista syistä olla ottamatta välitykseen sellaisen kasvattajan pentuetta, jolla on eläinsuojelurikkomuksia, joka on toiminut hyvän kenneltavan vastaisesti ja/tai jolle jalostustoimikunta on toistuvasti huomauttanut jostakin pennutukseen liittyvästä asiasta.

Kasvattaja sitoutuu liittämään pentuvälityksessä olleiden pentueiden pennunostajat Labradorinnoutajakerhon pentuejäseniksi siihen mennessä kun pennut täyttävät 5 kk. Mikäli em. asiaa ei ole hoidettu, kasvattajan tulevien pentueiden pääsy pentuvälitykseen voidaan kieltää. Kerrothan pennunostajillesi jäsenyydestä! Pentuejäseniä ilmoittaneiden kasvattajien nimet ja kennelnimet julkaistaan Labradori-lehdessä jollei kasvattaja erikseen tätä kiellä.

Kasvattaja itse ehdottaa, kummalle listalle pentueensa ilmoittaa, mutta metsästyslinjaisten pentueiden puolelle ilmoittaminen edellyttää että:

 • pentueen molemmat vanhemmat ovat metsästyslinjaisia
 • mikäli vain toinen pentueen vanhemmista on metsästyslinjainen, toisen vanhemman isän tai emän tulee olla metsästyslinjainen
 • 50/50 tapauksissa jalostustoimikunta päättää kummalle listalle pentue laitetaan.

Miten ilmoitan pentueeni pentuvälitykseen?
 

Täytä pentuvälityslomake (samalla lomakkeella ilmoitetaan niin astutus kuin jo syntynyt pentue) 

Pentuvälitystietojen päivitykset (astutukset- ja pentueet-listan päivitykset, pentueiden poisto listalta jne.):
E-mail: labradoripentu(at)gmail.com

Lisätietoja kasvattajille antaa (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse)
Lotta Vuorinen
Puh.  050 327 0371
E-mail: lotta(at)mouldhills.com

Rotujärjestön antamat puollot (jalostussuositus) Kennelliiton pentuvälitykseen

KASVATTAJAT HUOM!
 

 • Pentuvälityssivut päivitetään päivittäin. Ilmoitukset päivitetään sivuille saapumisjärjestyksessä.
 • Huolehdithan, että pentueen kaikkien kasvattajien jäsenyys Labradorinnoutajakerhossa on kunnossa ja jäsenmaksut maksettu ennen pentueen ilmoittamista välitykseen, näin nopeutetaan ilmoituksen julkaisemista. 
 • Mikäli kennelnimen haltijoita on useampia, jokaisen tulee olla Labradorinnoutajakerho
  ry:n jäsen. Jäsenyys tulee huolehtia kuntoon ajoissa ennen pentueen ilmoittamista pentuvälitykseen. Hallitus hyväksyy uusia jäseniä n. kahden viikon välein, prosessia ei nopeuteta pentuvälitykseen pääsyn vuoksi. Lisätietoja jäsenyydestä jäsensihteeriltä.
 • Ilmoitettaessa pentueita pentuvälitykseen on käytettävä nettisivujen pentuvälityslomaketta.
 • Puutteellisilla tiedoilla ilmoitetut pentueet jätetään päivittämättä, kunnes pentueen kasvattaja on ilmoittanut kaikki vaaditut tiedot. Jos siis esim. yhteystiedot puuttuvat, pentue jää päivityksestä pois. Kun kaikki tiedot on toimitettu asianmukaisesti pentuvälittäjälle, pentueen tiedot päivitetään seuraavassa päivityksessä.
 • Jos kasvattaja haluaa näkyviin sähköpostiosoitteensa tai kotisivuosoitteensa, on ne myös ilmoitettava pentuvälittäjälle. Muussa tapauksessa nämä jätetään pois.
 • Astutukset-listalle otetaan vain jo tapahtuneita astutuksia. Vielä suunnitteluasteella olevia tulevia astutuksia ei oteta välitykseen.
 • Pentue poistetaan listalta viimeistään, kun pennut ovat 10 vko ikäisiä ja edellisestä päivityksestä (päivitetty/updated xx.xx.xxxx) on kulunut 2 viikkoa, jollei kasvattaja ilmoita pentuvälittäjälle pentutilannettaan tätä ennen.
 • Myös aikuisten koirien välitystä koskevat nämä samat käytännöt.
 • Pentuvälitystietoihin merkitään vain PEVISA-ohjelman mukaiset tutkimustulokset (lonkat, kyynärpäät, silmät) sekä 1.1.2019 jälkeen astutettujen pentueiden vanhempien lonkka- ja kyynärindeksit.
 • Selvennös silmien terveysvaatimuksiin: Perinnöllisesti vastustettavia kaiheja ovat kortikaalinen ja postpolaarinen muoto ja niitä sairastavien koirien pentueita ei oteta välitykseen, muut kaihityypit hyväksytään välitykseen otettavien pentueiden vanhemmilta. (25.9.2014)
 • Pentuvälitykseen pääsyyn ei vaadita geenitestituloksia (pl. mRD ja gRD-sairaat). Rotujärjestö kuitenkin suosittelee, että jalostuskoirat geenitestataan tai yhdistelmät suunnitellaan siten, ettei testattavien sairauksien osalta geneettisesti sairaita pentuja synny. Suositeltavia geenitestejä ovat prcd-PRA, EIC, HNPK, MFD, CNM. Osa näistä sairauksista on linjakohtaisia. Lisätietoja täältä. (13.1.2017)
 • Mikäli olet astuttanut koirasi koiralla, jota ei löydy Kennelliiton KoiraNet-tietokannasta (ulkomaalaiset koirat), toimita koiran rekisteriote, lonkka-, kyynärnivel- ja silmälausunnot jalostustoimikunnalle sähköpostiosoitteeseen jalostustiedustelut(at)gmail.com. 
 • Lain mukaan 1.1.2024 lähtien eläinten myynti-ilmoituksissa tulee olla myyjän/luovuttajan nimi, toiminnan yksilöivä tunnus mikäli myyjä/luovuttaja on eläinten hyvinvointilain 60 §:ssä tarkoitettu toiminnanharjoittaja, eläimen syntymäaika/ ikä ja eläimen sijaintipaikka.