Kaksoisastutus

Kun pentueella on 2 isää, joko suunnitellusti tai tahattomasti, puhutaan ns. kaksoisastutuksesta. Kennelliitto ei käytä tätä termiä kun pentueella on useampia isäehdokkaita, vaan puhutaan yleisesti ”polveutumistutkimuksesta”.

Polveutumistutkimus

Yksittäisen koiran tai kokonaisen pentueen polveutuminen voidaan varmistaa vapaaehtoisen polveutumistutkimuksen avulla. Mikäli pentueen polveutumista epäillään tai nartun on astunut useampi uros samaan kiimaan, tulee koko pentueelle tehdä polveutumistutkimus ennen rekisteröintiä. Jotta Kennelliitto hyväksyy polveutumistutkimuksen, tulee näytteenottajan olla eläinlääkäri, laboratorion edustaja, Kennelliiton kennelneuvoja tai aluekouluttaja.

Näytteet otetaan emästä, pennuista ja kaikista isäehdokkaista. Mikäli jollakin vanhemmista on jo aiemmin määritelty DNA-tunniste, ei siitä tarvitse ottaa enää uutta näytettä. Koirien tulee näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkittyjä (tatuointi tai mikrosiru). Mikäli polveutumistutkimus tehdään vielä rekisteröimättömälle pentueelle, tunnistusmerkitsee eläinlääkäri tai Kennelliiton virallinen tunnistusmerkitsijä pennut ja täyttää pentueilmoitukseen jokaisen pennun kohdalle tunnistusmerkintätiedot. Kun kyseessä on mahdollisesti useamman isän pentue, ei pentueilmoitusta ei voi tehdä Omakoiran kautta sähköisesti, vaan se on tehtävä paperilomakkeella.

Näytteenottaja ottaa koirista näytteet polveutumistutkimusta varten. Näytteenottaja täyttää näytteenottolähetteen huolellisesti ja lähettää sen näytteiden kanssa laboratorioon, joka lähettää polveutumistutkimustuloksen tutkimuksen teettäjälle (omistajalle tai kasvattajalle) ja Kennelliittoon.

Kennelliiton sääntöjen mukaan jokainen pentu tulee rekisteröidä. Jos pentueessa polveutumistutkimuksen mukaan on useamman isän pentuja, pitää kustakin pentueesta tehdä oma pentueilmoitus. Tällöin kasvattaja täyttää erilliset pentueilmoitukset muuten normaalisti, mutta tunnistusmerkinnät ovat erillisellä sivulla, joka on täytetty ennen polveutumistutkimusta. Kasvattaja rastittaa kohdan pentueen polveutumisen varmentamisesta (myös siinä tapauksessa, että pentueessa on vain yhden uroksen jälkeläisiä) ja lähettää pentueilmoitukset yhdessä Kennelliittoon. Pentujen rekisteritodistuksiin tulee P-kirjain merkiksi siitä, että polveutuminen on varmistettu.