Geenitestit

Labradorinnoutajilla on jotain sairauksia, jotka voidaan todeta geenitestillä. Näiden sairauksien periytymismekanismi on resessiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että sairastuakseen koira tarvitsee sairautta aiheuttavan geenin kummaltakin vanhemmaltaan. Ns. "kantaja" on ilmiasultaan terve koira, joka periyttää sairautta, mutta ei itse ole sairas. Kantajakoiraa ja jopa geenitestissä "sairaaksi" todettua koiraa voidaan käyttää siitokseen. Tällöin sille käytettävän parituskumppanin tulisi olla geeniperimältään terve eli ”normaali”.

Labradoreilla geenitestejä on saatavana seuraaviin sairauksiin:

  • prcd-PRA, ”Progressiivinen Retinan Atrofia” on perinnöllinen verkkokalvon surkastuma, joka johtaa sokeuteen. Geenitestin ansiosta prcd-PRA on nykyään erittäin harvinainen 
  • EIC, ”Excercise Induced Collapse” on kovan rasituksen ja kiihtymistilan seurauksena syntyvä koiran takapään lyyhistyminen. Koira palautuu levon jälkeen normaaliksi, mutta kohtaus voi uusiutua. ”Kantajia” ja ”sairaita” löytyy kannasta melko paljon, mutta sairaista koirista vain osa saa kohtauksia.
  • RD/OSD, "Oculoskeletal dysplasia" on syndrooma, johon liittyy verkkokalvon vajaakehitys sekä luuston kehityshäiriöt.
  • CNM, ”Centronuclear Myopathy” on nuorilla koirilla esiintyvä vakava lihassurkastuma sairaus. Tätä sairautta on todettu toistaiseksi vain metsästyslinjaisilla koirilla. 
  • HNPK, ”Hereditare Nasal Parakeratosis” on nasaalinen parakeratoosi eli kansanomaisemmin kuivakirsuisuus. Sairaan koiran kirsu on kuiva ja halkeileva. Toistaiseksi metsästyslinjaisissa koirissa ei ole tavattu HNPK:ta. 
  • MFD/SD2, ”Mild Form of Dwarfism” on lievä kääpiökasvuisuuden muoto, jota on todettu metsästyslinjaisilla koirilla. MFD –koirat ovat pienikokoisia ja lyhytraajaisia, varsinkin etujalat saattavat olla normaalia lyhyemmät. Kyseessä on pikemminkin rakenteellinen ominaisuus kuin sairaus, mutta koirien testausta pidetään suotavana, jottei ”tappijalkaisuus” ja pieni koko pääse yleistymään kannassa. Tätä sairautta on todettu toistaiseksi vain metsästyslinjaisilla koirilla. 
  • STGD, "Stargardt" on labradorinnoutajilla todettu uusi PRA-muoto (verkkokalvon rappeuma), joka tämänhetkisen tiedon mukaan ilmenee vanhemmalla koiralla, ensin valonarkuutena ja johtaa myöhemmin koiran sokeutumiseen.

Yhdistyksemme kannustaa koiranomistajia geenitestaamaan koiriaan.

Geenitestitulosten ilmoittaminen

Jalostustoimikunta kerää rekisteriä geenitestatuista koirista. Testituloksia ei rekisteröidä Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään vaan tässä vaiheessa rotujärjestön kokoama rekisteri  julkaistaan yhdistyksen internet-sivuilla.  Jokaisesta geenitestistä kerätään oma lista. Listat perustuvat koiranomistajien itsensä lähettämiin tietoihin.

Geenitestien tulokset

Labradorinnoutajakerho ry hyväksyy listoille sekä  veri- että poskisolunäytteet. Mikäli näytteenottaja on eläinlääkäri ja koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu näytettä otettaessa, tulee merkintä tunnistusmerkinnän tarkistamisesta että eläinlääkärin allekirjoitus tulee olla näytelomakkeessa. Omistajan itse ottamat poskisolunäytteet merkitään listalle indeksillä "e" epävirallinen.   

Mikäli MFD/SD-2 geenitestillä koira on todettu MFD/MFD eli "tappijalaksi" JA koiralla on silmälausunnossa diagnoosi mRD-, gRD- tai TRD-lausunto, kerho maksaa RD/OSD-geenitestin hinnan.

Lähettäessään tuloksen jalostustoimikunnalle koiranomistaja suostuu siihen, että tulos on julkinen.

Geenitestien tulokset vastaanottaa:

prcd-PRA, EIC, HNPK, RD/OSD, MFD/SD-2
Piia Juhola
labradori.geenitestit(at)gmail.com

STGD
Maija Lappalainen
maijalappalainen(at)outlook.com