Jalostustiedustelulomake

Ohjeita JALOSTUSTIEDUSTELUN täyttäjälle:

Tutustu yllä olevaan jalostustoimikunnan työohjeeseen. Vastuu kasvatustyön tuloksista on aina kasvattajalla itsellään. Jalostusneuvonnan tavoitteena on auttaa ja opastaa uusia kasvattajia, sekä palvella ja informoida kaikkia rodun kasvattajia heidän suunnitellessaan jalostusyhdistelmiä. Urosehdotuksia annettaessa painotetaan eri ominaisuuksia kasvattajan toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Mikäli kasvattajalla itsellään on joitakin ehdottomia vähimmäisvaatimuksia uroksen koe- tai näyttelytulosten suhteen on asiasta hyvä mainita tiedustelussa. Etenkin terveystietojen osalta pyritään nartun tausta ja oma tilanne selvittämään mahdollisimman perusteellisesti jotta yhdistelmän suunnittelussa vältyttäisiin turhilta terveysriskeiltä.

Jalostustiedustelu tehdään tällä Labradorinnoutajakerhon jalostustiedutelulomakkeella, ja toimitetaan jalostusneuvojalle hyvissä ajoin ennen nartun juoksun alkua. Tiedustelu on syytä täyttää huolellisesti ja tunnollisesti. Jalostustiedusteluun vastataan aina kirjallisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pentue olisi jalostustoimikunnan suosittelema tai hyväksymä! Myös päätöksen uroksen antamisesta nartulle tekee aina uroksenomistaja itse oman harkintansa mukaisesti.

*
*
*
*
*
*
*
*

Koiralle tehdyt geenitestit ja niiden tulokset:

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Mainitse jos pennuissa on ollut jonkin nivelen OD, vaikea lonkkaniveldysplasia, silmäsairaus, purentavika, kivesvika tai muita vikoja ja sairauksia, jotka tulisi huomioida uutta yhdistemää suunniteltaessa.

*
*
*

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.