Pentuvälityssäännöt

LABRADORINNOUTAJAKERHO RY:N PENTUVÄLITYKSEN SÄÄNNÖT

Voimassa 15.5.2008 alkaen, päivitetty 12.01.2020

Pentuvälitykseen hyväksytään Suomessa syntyneet ja Suomessa rekisteröitävät labradorinnoutajapentueet, jotka täyttävät seuraavat kriteerit;

Mikäli pentueen molemmat vanhemmat eivät ole terveysstatukseltaan A-B / 0 / terveet silmät (ei osoita HC, RD, PRA), niin;

(Hallituksen päätös 13.9.2018, päivitetty 12.1.2020)

  • Mikäli koiralla on C-lonkat, tulee yhdistelmän lonkkaindeksien ka. olla 100 tai yli astutushetkellä (pentueen isän ja emän lonkkaindeksien summa jaettuna kahdella)
  • Mikäli koiralla on 1-kyynärnivelet, tulee yhdistelmän kyynärnivelien indeksien ka. olla 100 tai yli astutushetkellä (pentueen isän ja emän kyynärindeksien summa jaettuna kahdella.
  • D tai E -lonkkaisen vanhemman pentuetta ei oteta välitykseen
  • 2 tai 3 -kyynärnivelisen vanhemman pentuetta ei oteta välitykseen

Kaikille jalostukseen käytettäville koirille lisätään astutushetken indeksiluvut lonkille ja kyynärnivelille.
Indeksittömän koiran indeksi lasketaan Kennelliiton indeksien laskentasääntöjen mukaisesti seuraavasti pentuvälitystä varten:
Lonkat
terveet lonkat (lausuttu koiran kotimaassa AA tai BB tai A- ja B-lonkan yhdistelmät): indeksi 100
AC tai BC: indeksi 95
CC: indeksi 90
Kyynärnivelet
terveet kyynärnivelet (lausuttu koiran kotimaassa 0/0): indeksi 100
0/1 tai 1/0: indeksi 90
1/1: indeksi 80

Silmät

Pentueen vanhempien silmätarkastuslausunnossa (ECVO-lomake) silmäsairauksien numeroiden 4 (retinan dysplasia), 15 (katarakta, ei synnynnäinen) kohdat kortikaali, post.pol) ja 17 (retinan degeneraatio) kohdalla ei saa olla merkintää ”sairas”-sarakkeessa. Jos vanhemmat eivät täytä edellä mainittua silmätarkastuslausuntoehtoa, pentuetta ei oteta välitykseen.

Jos koira, jolla on silmäpeilauksessa mRD- tai gRD-lausunto, todetaan RD/OSD geenitestauksella genotyypiltään normaaliksi (Normal), sen pentue voidaan hyväksyä pentuvälitykseen edellyttäen, että toinen pentueen vanhemmista täyttää terve-määritelmän (ei osoita HC, RD, PRA) silmäsairauksien osalta. Todistus geenitestauksesta tulee toimittaa pentuvälittäjälle ilmoitettaessa pentuetta välitykseen. (Hallituksen 10.7.2009 hyväksymä lisäys)

Emän ikä:
Suositusikä pennuttamiselle on yli 2 vuotta – alle 8 vuotta.
Alle 20 kk ikäisenä astutetun nartun pentuetta ei oteta välitykseen.
Yli 8-vuoden ikäisenä astutetun nartun pentuetta ei oteta välitykseen.

Koe- ja näyttelytuloksille ei ole vaatimuksia. Kasvattajan on oltava Labradorinnoutajakerhon jäsen. Pentuvälitys on maksullinen ja maksun suuruudesta päättää yleinen kokous.

Labradorinnoutajakerhon hallitus voi perustelluista syistä olla ottamatta välitykseen sellaisen kasvattajan pentuetta, jolla on eläinsuojelurikkomuksia, joka on toiminut hyvän kenneltavan vastaisesti ja/tai jolle jalostustoimikunta on toistuvasti huomauttanut jostakin pennutukseen liittyvästä asiasta. (Hallituksen hyväksymä lisäys 8.9.2009)

ER-rekisteriin merkittyjen koirien pentueita ei oteta välitykseen. (Hallituksen päätös 26.3.2011)

EJ-rekisteriin merkittävä pentue voidaan ottaa pentuvälitykseen, mikäli pentueen vanhemmat täyttävät lonkka- ja kyynärnivelistä sekä silmätarkastuksesta näissä säännöissä mainitut ehdot. Pentueen kohdalle merkitään välityslistalle selventävä tieto: "Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti pentue rekisteröidään EJ (ei jalostukseen) -rekisteriin." sekä selvennetään syy miksi pentuetta ei voida rekisteröidä FI-rekisteriin. (Hallituksen päätös 26.3.2011)

Kasvattaja sitoutuu liittämään pentuvälityksessä olleiden pentueiden pennunostajat Labradorinnoutajakerhon pentuejäseniksi siihen mennessä kun pennut täyttävät 5 kk. Mikäli em. asiaa ei ole hoidettu, kasvattajan tulevien pentueiden pääsy pentuvälitykseen voidaan kieltää. (Hallituksen hyväksymä lisäykset 29.11.2009 ja 19.1.2014)

Labradorinnoutajakerho pidättää oikeuden olla hyväksymättä pentuetta välitettäväksi perustellusta syystä, jota ei välttämättä ole mainittu näissä säännöissä. Täten huomioidaan mahdollisuus, että Suomen Kennelliiton ohjeet ja säännöt voivat muuttua ja olla joiltakin osin Labradorinnoutajakerhon pentuvälityssääntöjen kanssa jopa ristiriidassa ja silti joudumme noudattamaan Kennelliiton määräyksiä.

Huolehdithan, että jäsenyytesi on voimassa!

Suosittelemme ottamaan käyttöön e-laskun. Voit tilata itsellesi e-laskun lisäämällä Labradorinnoutajakerho verkkopankissasi e-laskuttajaksi! Lupaa varten tarvitset viimeisimmän laskun viitenumeron, jos sitä ei ole saatavilla, voit muuttaa jäsennumerosi viitenumeroksi verkosta löytyvällä viitenumerolaskurilla.​ Jäsennumero löytyy Labradori-lehden takakannesta osoitekentästä nimesi yläpuolelta.

Mikäli et halua e-laskua, suosittelemme sähköpostilaskua. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille tällä lomakkeella!

Postitse lähetettävistä laskuista perimme 3 € laskutuslisän, emmekä voi lähettää muistutuslaskuja postitse. 

Rotujärjestön jäsenyys on voimassa kun jäsenmaksu on maksettu eräpäivään mennessä.