Toimikunnat

Labradorinnoutajakerholla on kahdeksan toimikuntaa:

  • Näyttelytoimikunta
  • NOME-toimikunta
  • MEJÄ-toimikunta
  • Jalostustoimikunta
  • Julkaisutoimikunta
  • Koulutustoimikunta
  • Ulkomuototuomaritoimikunta

Toimikunnat huolehtivat kerhon tapahtumista, eli järjestävät oman alansa kokeita, koulutuksia ja näyttelyitä. Jalostustoimikunta auttaa kasvattajia jalostusyhdistelmien suunnittelussa, ja julkaisutoimikunta huolehtii lehden ja vuosikirjan julkaisemisesta ja kotisivujen ylläpidosta.

Toimikunnat valitaan vuosittain.

Lisäksi kaikkien viiden noutajakoirarotujärjestön yhteisiä toimikuntia ovat Nou/ nome-yhteistyötoimikunta ja Tuomaritoimikunta. Nämä toimikunnat huolehtivat erityisesti noutajien rodunomaisiin kokeisiin liittyvien asioiden valmistelusta.