Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan näkyvin tehtävä on antaa apua ja opastusta koirien jalostusta koskevissa kysymyksissä.

Jalostustoimikunta julkaisee tutkimustuloksia lonkista, kyynärnivelistä ja silmistä. PEVISA-sairauksista julkaistaan tutkimustulokset Labradori-lehdessä. Samat tutkimustulokset löytyvät myös KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä.

Jalostustoimikunta kerää tietoja muista kuin PEVISAan kuuluvista vioista ja sairauksista omaan käyttöönsä. Jalostustoimikunnalle voi ilmoittaa kaikista koirassaan olevista vioista ja sairauksista. Näitä ovat esimerkiksi epilepsia, polven ristisideongelmat, iho-ongelmat, kuivakirsuisuus jne. PEVISAan kuulumattomista vioista ja sairauksista saadut tiedot eivät ole julkisia, mutta niitä käytetään hyödyksi jalostusneuvonnassa ja rodun terveyden seurannassa.

Kasvattajat voivat pyytää jalostustoimikunnalta urosehdotuksia ja toimikunnan mielipiteitä omista urosvaihtoehdoistaan, sekä tilastoja ja tietoja niiden aikaisemmista jälkeläisistä. Samat tiedot löytyvät myös KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä.

Jalostusneuvontaa annetaan kaikille sitä tarvitseville riippumatta astutettavan nartun koe- ja näyttelytuloksista tai niiden puuttumisesta. Terveysasioihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vastuu pentujen terveydestä ja rodunomaisuudesta on aina kasvattajalla itsellään.

Yhteystiedot

Jalostustoimikunnan puheenjohtaja
Päivi Hoffren
p. 040 - 5478 221
paihof(at)saunalahti.fi

Jalostustiedustelut
jalostustiedustelulomakkeella⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠