Terveysseurantalomake

Labradorinnoutajakerho ry kerää tietoa labradorinnoutajien terveydestä terveyskyselylomakkeella. Olemme viime vuosina tehneet kaksi laajaa kyselyä satunnaisotanta –periaatteella, pyrkimys on ollut mahdollisimman luotettavasti selvittää minkälaisia ongelmia ja kuinka yleisesti niitä rodussamme esiintyy.

Tämän kattavamman terveyskyselyn lisäksi haluamme tarjota labradorinnoutajien omistajille mahdollisuuden kertoa koiriensa sairauksista ja vioista jalostustoimikunnalle sähköisesti. Sellaiset viat, jotka koskevat niitä sairauksia jotka eivät näy jalostustietojärjestelmässä, kiinnostavat erityisesti. Esimerkiksi epäviralliset lonkka- ja kyynärniveltulokset, tiedot em. niveliin tehdyistä leikkauksista jne. Samoin tiedot muista luuston ja nivelten kehityshäiriöistä,  kuuroudesta, polven ristisideongelmista, purentavioista, allergioista, tulehduksista, sydänsairauksista, epilepsiasta, ”korppunokista” ja  EIC –kohtauksia saavista koirista. Myös koirien luonteista kuulemme mielellämme, ilmoita jos koirassasi on havaittavissa esimerkiksi huomattavaa arkuutta tai aggressiivisuutta.

Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tiedonkeruun tarkoituksena on kartoittaa, esiintyykö joitain vikoja ja sairauksia tietyissä linjoissa vai satunnaisesti, ja tietenkin olisi erittäin tärkeää huomata jos rotuun ilmaantuu uusia ongelmia. Tietojenkeruulomakkeen voi täyttää koiran omistaja tai kasvattaja, mainitse kumpi lomakkeen on täyttänyt. Samasta koirasta voi tarvittaessa täyttää myöhemmin uuden lomakkeen, ja samasta koirasta tietoja voi täydentää toinen henkilö.

Kasvattajia pyydetään täyttämään pentueista erillinen pentueseurantalomake. Lomake toivotaan täytettävän niin yhdistyksen pentuvälityksessä myynnissä olleista pentueista kuin muistakin labradorinnoutajapentueista. Lomake täytetään, kun pennut ovat luovutusikäisiä ja ne on pentutarkastettu, kyse on siis ainoastaan pikkupennuilla esiintyvistä vioista, tässä yhteydessä ei ole tarkoitus seurata pentujen kehitystä ja terveyttä vanhemmalla iällä. Tietoja käytetään mm. jalostuksen tavoiteohjelman laadinnan ja seurannan apuna tilastotasolla. 

TÄYTTÄJÄN TIEDOT

KOIRAN TIEDOT

Koiralle tehdyt geenitestit ja niiden tulokset: