Palvelus- ja pelastuskoiralajit

Palveluskoiriksi kutsutaan koiria, jotka on koulutettu toimimaan ihmisen apuna erilaisissa etsintä- ja suojelutehtävissä. Palveluskoirien koulutus alkoi jo 1800-luvulla. Palveluskoiralajeja ovat mm. haku, jälki, etsintä, suojelu ja viesti.

Palvelus- ja pelastuskoirien koulutuksessa hyödynnetään koiran luontaisia taipumuksia, sen ylivertaisen erinomaista hajuaistia ja laumakäyttäytymistä. Kaikki lajit vaativat koiralta hyvää fyysistä kuntoa. Palveluskoiralajit sopivat hyvin yhteiseen tekemiseen koiran kanssa, osallistua voi eri lajeissa
järjestettyihin kilpailuihin tai kouluttautua toimimaan pelastuskoirakkona viranomaisten apuna oikeissa kadonneiden etsintätehtävissä.

Koiran kouluttamisen alkuun pääsee parhaiten osallistumalla kunkin lajin peruskursseille. Palvelus- ja pelastuskoiran perusta luodaan kuitenkin tottelevaisuuskoulutuksessa. Koulutustoiminta on aina vuorovaikutteista; kukaan ei pysty kouluttamaan koiraansa aivan ilman avustajia ja hyvää ryhmää.
Jokainen harrastaja toimii vuorollaan myös toisen avustajana. Muiden harjoituksia seuraamalla oppii erittäin paljon koirista ja niiden koulutuksesta. Palveluskoiraharrastus antaa tyydytystä sekä oman koiransa ominaisuuksista ja aktivoimisesta kiinnostuneelle harrastajalle.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Palvelus- ja pelastuskoiratoiminnan kattojärjestönä toimii Suomen Palveluskoiraliitto ry ja pelastuskoirien toisena pääliittona Suomen Pelastuskoiraliitto ry. 

Käyttäytymiskokeen eli BH-kokeen tarkoituksena on selvittää koiran yhteiskuntakelpoisuus ja vain koulutustunnuksen (BH) saavuttaneet koirat saavat osallistua Suomen Palveluskoiraliiton palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin. Käyttäytymiskoe on uudelle koiranohjaajalle helppo ja miellyttävä aloitus koetoimintaan. Koirien suorituksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen, vaan kaikki kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutustunnuksen.