Pentuvälityslistan merkintöjen selitykset

Kustakin koirasta on ilmoitettu sen nimi mahdollisine titteleineen, koiran vanhemmat, terveystulokset, parhaat näyttely- ja koetulokset. Koiran nimi toimii linkkinä KoiraNet - jalostustietokantaan, josta näkee mm. koiran sukutaulun, sen kaikki viralliset tulokset, sen pentuesisarukset terveys- ja tulostietoineen, sekä mahdolliset jälkeläiset terveys- ja tulostietoineen.

Pentueen kasvattaja on ilmoittanut pentuvälitykseen koirien terveystulokset sekä niiden parhaat näyttely- ja koetulokset, jotka näkyvät koiran nimen alla.

Valioarvotittelit: Koostuvat maatunnuksesta ja lajitunnuksesta

Yleisimmät
 

FI MVA
(FIN MVA)
Suomen muotovalio: koiralla on 3*SERT näyttelyistä ja hyväksytty taipumuskoe.
FI KVA
(FIN KVA)
Suomen käyttövalio: koiralla on 3*VOI1 nome-B kokeista ja
vähintään laatuarvostelutulos H (hyvä) näyttelyistä.
FI JVA
(FIN JVA)
Suomen jäljestysvalio: koiralla on 3*VOI1 mejästä ja
vähintään laatuarvostelutulos H (hyvä) näyttelyistä.
C.I.B
(KANS MVA)
Kansainvälinen muotovalio: koiralla on 2*CACIB näyttelyistä kahdesta eri maasta ja
hyväksytty taipumuskoe. (CACIB = kansainvälinen sertifikaatti)
esim.C.I.B FI & EE MVA FI KVA FI & SE JVA 
(Kansainvälinen, Suomen ja Eestin muotovalio, Suomen käyttövalio,
Suomen ja Ruotsin jälkivalio)


Terveystiedot: Koirista mainittu lonkat, kyynärpäät ja silmät


Labradorinnoutajakerho ry:n pentuvälityksen säännöt ovat voimassa 15.5.2008 alkaen. Säännöissä on asetettu ehtoja pentueen vanhempien terveydelle.

Lonkkien terveys: Koirasta mainittu vasen ja oikea lonkka, esim. A/B (vasen A, oikea B)
 

A-BTerveet lonkat, ei muutoksia
C-D-EEriasteisia muutoksia lonkissa: C vähäisin, E vakavin


Lisäksi ulkomaisilla koirilla saattaa olla eri tulkintatapoja, esim. USA: OFA, Englanti: BVA
Jos toisella vanhemmalla lonkkanivellausunto on C, toisen vanhemman lonkkalausunnon on oltava A tai B. Jos toisella tai molemmilla vanhemmista on lonkkanivellausunto D tai E, pentuetta ei oteta välitykseen.

Kyynärnivelten terveys
Koirasta mainittu vasen ja oikea kyynärnivel, esim. 0:1 (vasen 0, oikea 1)
 

0 Terveet kyynärnivelet, ei muutoksia
1,2,3 Eriasteisia muutoksia kyynärnivelissä: 1 vähäisin, 3 vakavin


Jos toisella vanhemmalla kyynärnivellausunto on 1, toisen vanhemman kyynärnivellausunnon on oltava 0. Jos toisella tai molemmilla vanhemmista on kyynärnivellausunto 2 tai 3, pentuetta ei oteta välitykseen.

Silmien terveys:
Silmät OK tarkoittaa, että koiralla on voimassaoleva silmätarkastuslausunto, jonka mukaan sillä ei ole oireita perinnöllisistä silmäsairauksista: HC, RD, PRA.


Mikäli koiralla on huomautettavaa silmissä, se ilmoitetaan esim. seuraavasti: silmät MRD (multifokaali RD)

Pentueen vanhempien silmätarkastuslausunnossa (ECVO-lomake) silmäsairauksien numeroiden 4 (retinan dysplasia), 15 (katarakta, ei synnynnäinen, kohdat kortikaali. post.pol.) ja 17 (retinan degeneraatio) kohdalla ei saa olla merkintää "sairas"-sarakkeessa, vastaa lausuntoa J1, ei osoita HC, RD, PRA. Jos vanhemmat eivät täytä edellä mainittua silmätarkastuslausuntoehtoa, pentuetta ei oteta välitykseen. Tästä poikkeuksena RD/OSD-geenitestatuille, silmätarkastuksessa RD-lausunnon saaneille koirille on omia ohjeita ja vaatimuksia (katso Pentuvälityksen säännöt).

Vanhemmista on merkitty PEVISA-ohjelmaan kuuluvat geenitestitulokset (prcd-PRA, RD/OSD) vain mikäli ne on ilmoitettu Labradorinnoutajakerhon ylläpitämään julkiseen geenitestitulosten rekisteriin tai pentuvälitysilmoitukseen on liitetty kopio tutkimusvastauksesta. Muista geenitestituloksista saa tietoa kasvattajien omilta kotisivuilta.

Tulostiedot

NÄY

Koiran näyttelytulokset, ilmoitettu parhaat näyttelytulokset.
Mikäli koira on jo valio, näyttelytuloksia ei yleensä enää ilmoiteta erikseen. (Ulkomuototitteleistä julkaistaan listalla enintään viisi parasta titteliä.)
 

RYP1-5, BIS1-5Ryhmän paras 1-5,
Näyttelyn paras 1-5
ROP, VSPRotunsa paras, Vastakkaisen sukupuolen paras
CACIBKansainvälinen sertifikaatti
vara-CACIBKansainvälinen varasertifikaatti
SERTSertifikaatti
vara-SERTVarasertifikaatti
PN1-4
(ennen 1-5)
Paras narttu -sijoitus (esim. PN1 ensimmäiseksi sijoitettu, PN4 neljänneksi sijoitettu)
PU1-4
(ennen 1-5)
Paras uros -sijoitus (esim. PU1 ensimmäiseksi sijoitettu, PU4 neljänneksi sijoitettu)

JUNJunioriluokka, lyhenne JUN ERI1 = junioriluokan 1. sijoitettu laatumaininnalla erinomainen
NUONuorten luokka, lyhenne NUO EH4 = nuortenluokan 4. sijoitettu laatumaininnalla erittäin hyvä
AVOAvoin luokka, lyhenne AVO H = avoimen luokan laatumaininta hyvä
KÄYKäyttöluokka, lyhenne KÄY T = käyttöluokan laatumaininta tyydyttävä
VALValioluokka, lyhenne VAL ERI2 = valioluokan 2. sijoitettu laatumaininnalla erinomainen
VETVeteraaniluokka, lyhenne VET ERI1 = Veteraaniluokan 1. sijoitettu laatumaininnalla erinomainen, ROP-VET = Rotunsa paras veteraani

SASertifikaatin Arvoinen
ERILaatuarvostelu Erinomainen
EH (ennen 1)Laatuarvostelu Erittäin hyvä (ennen ensimmäinen palkinto)
H (ennen 2)Laatuarvostelu Hyvä (ennen toinen palkinto)
T (ennen 3)Laatuarvostelu Tyydyttävä (ennen kolmas palkinto)
HYL
(ennen 0)
Laatuarvostelu Hylätty (ennen 0)
FI MVASuomen muotovalio (3*SERT + hyväksytty taipumuskoe)
C.I.BKansainvälinen muotovalio (2*CACIB kahdesta eri maasta + hyväksytty taipumuskoe)
C.I.EKansainvälinen näyttelyvalio (4*CACIB kolmesta eri maasta)
XX MVAUlkomainen muotovalio esim. SE MVA (Ruotsin muotovalio) EE MVA (Eestin muotovalio)NOME

Koiran metsästyskoetulokset, Noutajien metsästyskoe
Mikäli koira on jo valio, koetuloksia ei yleensä enää ilmoiteta erikseen

NOME-B: noutajien B-metsästyskoe ns. kylmän riistan koe
NOME-A: noutajien A-metsästyskoe ns. lämpimän riistan koe
NOWT: noutajien working test ns. damikoe
 

Hyväksytty
taipumuskoe
Koira on suorittanut noutajien taipumuskokeen hyväksytysti
ALO1
ALO2
ALO3
Metsästyskokeiden alokasluokan palkinto:
ALO1 erinomainen, ALO2 hyvä, ALO3 tyydyttävä
AVO1
AVO2
AVO3
Metsästyskokeiden avoimen luokan palkinto:
AVO1 erinomainen, AVO2 hyvä, AVO3 tyydyttävä
VOI1
VOI2
VOI3
Metsästyskokeiden voittajaluokan palkinto:
VOI1 erinomainen, VOI2 hyvä, VOI3 tyydyttävä
A1
A2
A3
A-metsästyskokeiden voittajaluokan palkinto:
A1 erinomainen, A2 erittäin hyvä, A3 hyvä
CACITKansainvälinen sertifikaatti NOME-A kokeesta
SERTSertifikaatti NOME-A kokeesta
FI KVASuomen käyttövalio (3*Nome-B VOI1 + näyttelytulos)
FI KVA-FTSuomen käyttövalio A-kokeista (3*SERT + näyttelytulos)
FI KVA-WTSuomen käyttövalio WT-kokeista (3*SERT + näyttelytulos)
C.I.TKansainvälinen käyttövalio (2*CACIT kahdesta eri maasta + näyttelytulos)MEJÄ

Koiran jäljestyskoetulokset, Metsästyskoirien jäljestämiskoe
Mikäli koira on jo valio, koetuloksia ei yleensä enää ilmoiteta erikseen
 

AVO1
AVO2
AVO3
MEJÄ:n avoimen luokan palkinto:
AVO1 erinomainen, AVO2 hyvä, AVO3 tyydyttävä
VOI1
VOI2
VOI3
MEJÄ:n voittajaluokan palkinto:
VOI1 erinomainen, VOI2 hyvä, VOI3 tyydyttävä
FI JVASuomen jälkivalio (3*VOI1 + vähintään näyttelytulos H)