Omakoirajärjestelmä

Kennelliitto on siirtänyt suuren osan toiminnoista nettiin, ja jäsenten odotetaan hoitavan asioita sähköisesti ”Omakoira” –järjestelmässä. Tämä onkin helppo ja kätevä tapa. Omakoiraan pääsee rekisteröitymään Kennelliiton etusivulta jäsennumerolla (joka löytyy Koiramme lehden takakannesta tilaajan nimen yläpuolelta) ja tilaamalla sähköpostiin salasanan. Omakoirajärjestelmässä voi tehdä omistajanmuutosilmoituksen, rekisteröidä pentueen, siirtää jalostusoikeuden, tulostaa koiriensa terveystutkimustuloksia, allekirjoittaa astutustodistuksen, maksaa Kennelliiton maksuja kuten jäsenmaksun, terveystutkimusmaksuja, rekisteröintimaksun jne. Myös Kennelliiton pentuvälitys toimii ”Omakoiran” kautta. Nykyään rekisteröinti on edullisempaa, kun sen tekee kokonaan Omakoiran kautta. Mikäli joudut toimittamaan jotain papereita liitteenä, katsotaan että kyse on normaalista ”paperirekisteröidystä” pentueesta ja hinta on kalliimpi.

Kun rekisteröi pentueen, tiedot pennuista voi syöttää Omakoiraan vaikka heti niiden synnyttyä. Kun ne on tunnistusmerkitty, tiedot toimitetaan Omakoiraan joko tunnistusmerkitsijän tai eläinlääkärin toimesta, tai liitteellä (pentueilmoituskaavake, johon täytetty pentujen tunnistusmerkintätiedot). Kun nartunomistaja on maksanut uroksenomistajalle astutusmaksun, eli uroksenomistaja on valmis ”hyväksymään” pentueen, sekin voidaan tehdä sähköisesti Omakoiran kautta. Uroksenomistaja kirjautuu omalla jäsennumerollaan Omakoiraan, ja hänelle lähetetään ”hyväksymispyyntö”. Kun pyyntö on kuitattu, ja pentujen tunnistusmerkinnät kirjattu järjestelmään, ja järjestelmässä on kaikki muu rekisteröinnille tarpeellinen tieto, pentue on valmis rekisteröitäväksi. Myös mahdollinen jalostusoikeuden siirto voidaan tehdä tämän järjestelmän kautta. Myös ulkomaisten urosten pentueet voidaan rekisteröidä tätä kautta, mutta silloin uroksen terveystutkimustiedot, tittelit, kopio rekisteritodistuksesta ja astutustodistus on toimitettava liitteinä.

Omakoirajärjestelmän kautta voi myös ilmoittaa pentunsa Suomen Kennelliiton pentuvälitykseen. Pennut poistuvat välityksestä sitä mukaa kun uudet omistajat tekevät omistajailmoituksen, tai kasvattaja voi käydä poistamassa ne muokkaamalla rekisteröinti-ilmoitusta. Kennelliiton pentuvälitys on maksuton.

Omakoirajärjestelmästä tulee ilmoitus heti kun pentueen rekisteröinti on valmistunut, ja kasvattaja voi välittömästi maksaa rekisteröintimaksun verkkopankkipalvelun kautta – näin rekisteritodistusten saaminen nopeutuu huomattavasti.