Kokoustiedote kevätkokous ja hallituksen kokous

27.4.2024

Kevätkokous 27.4.2024 vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2023. Tilinpäätös osoittaa alijäämää 12 188,29 €. Kevätkokouksessa hyväksyttiin jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2025-2029 sekä hyväksyttiin PEVISA-ohjelma vuosille 2025-2029 esitetyn mukaisena. JTO ja PEVISA menevät nyt Kennelliiton käsittelyyn.

Hallituksen kokouksissa 2/24 ja 3/24 päätettiin seuraavaa:

- Eläinten hyvinvointilain mukaiset uudet vaatimukset eläinten myynti-ilmoituksille huomioidaan kerhon pentuvälityksessä.

- Nettisivu-uudistus on ollut työn alla kevättalven ja kevään 2024, uudet nettisivut julkaistaan alkukesästä.

- Kennelliiton rokotusmääräysten muuttuminen huomioidaan Puppy&Veteran Show'n sekä Club Show'n pentuen luokkien ikärajoissa. 

Seuraavat hallituksen kokoukset:
13.6.
15.8.
26.9.
17.11. syyskokous