Rotujärjestön puollot Kennelliiton pentuvälityksen pentueille

25.8.2023

Rotujärjestö ottaa kantaa Kennelliiton pentuvälitykseen ilmoitettuihin pentueihin ja antaa pentueelle jalostussuosituksen tai hylkää sen.


Jalostussuositus annetaan kaikille niille pentueille, jotka täyttävät Labradorikerhon pentuvälityssäännöt. Niissä esitetään pentueen vanhemmille hieman tiukempia terveysvaatimuksia, kuin pelkkä pentueen rekisteröinti vaatisi

Myös pentueen kasvattajalle on asetettu tiettyjä minimivaatimuksia, mm. kasvattaja sitoutuu liittämään kaikki pennunostajansa rotujärjestöön pentuejäseniksi ensimmäisen vuoden ajaksi. Tällöin pennunostaja on oikeutettu osallistumaan kaikkiin Labradorikerhon koulutuksiin, saa kotiinsa Labradorilehden vuoden ajaksi ja saa sitä kautta ajankohtaista tietoa rodusta, sen terveydestä, luonteesta ja harrastusmahdollisuuksista.
 

Rotujärjestön puollot Kennelliiton pentuvälityksen pentueille