Syyskokouksen päätöksiä

30.11.2019

Syyskokous 30.11. valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Anu Hokapirtin. Hallituksen erovuoroiset Ulla Alhava, Ville Kormialainen ja Taru Hiltunen valittiin jatkokausille. Hallituksesta eropyynnön jättäneen Rita Nygårdin tilalle 2-vuotiskaudeksi valittiin Karola Kahrila. Labradorinnoutajakerho kiittää Ritaa hänen ansiokkaasta hallitustyöskentelystään!

Syyskokous päätti jäsenmaksujen korotuksesta siten, että jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat:
varsinainen jäsen 25 €
perhejäsen 7 €
ulkomainen jäsen 35 €
pentuejäsen 10 € (pysyy ennallaan)

Toimintasuunnitelma ja budjettiin hyväksyttiin esitettyinä. Budjetti hyväksyttiin alijäämäisenä johtuen pääasiassa labradorien monimuotoisuustutkimuksesta ja 40-vuotisjuhlavuoden järjestelyistä johtuen.

Vuosi 2020 on Labradorinnoutajakerhon 40. toimintavuosi. Juhlavuoden päätapahtumana on 25.4. järjesetettävä 40-vuotisjuhla. Tämän lisäksi luvassa on juhlavuoden tuotteita LabShopin valikoimaan ja mm. juhlavuoden kahvi! Juhlavuotta juhlistetaan myös näyttelyissä ja eri koemuotojen koetapahtumissa.