Syyskokouksen päätöksiä

20.11.2023

Syyskokouksessa 19.11. päätettiin seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin Lotta Vuorinen.
- Hallituksen erovuoroiset jäsenet Ulla Alhava, Tiina-Loviisa Laitinen ja Jukka Simpura valittiin uudelleen hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Muita ehdokkaita ei ollut.
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Toiminta jatkuu vilkkaana kuluneen vuoden tapaan.
- Päätettiin jäsenmaksuiksi 2024: varsinainen jäsen 29 €, perhejäsen 10 €, ulkomainen jäsen 40 €, pentuejäsen 10 €
- Valittiin toimikunnat 2024 ja niiden vetäjät:

Jalostustmk: Päivi Hoffren
Näyttelytmk: Virve Jäntti
NOME-tmk: Jukka Simpura
MEJÄ-tmk: Piia Kairenius
Koulutustmk: Tuulikki Siltasalmi
Ulkomuototuomaritmk: Pia Itkonen
Julkaisutmk: Johanna Alasuutari