Nuljuluun murtumat

Koirilla on jokaisessa varpaassaan kaksi pientä, noin herneenkokoista nuljuluuta. Raskailla roduilla, kuten labradoreilla, esiintyy melko usein etujalkojen 2. varpaan lateraali nuljuluun ja 5. varpaan mediaali nuljuluun murtumia. Osalla koirista murtumat eivät aiheuta mitään ongelmia, ja ne voidaan todeta sivulöydöksenä röntgentutkimuksissa.

Usein ne kuitenkin aiheuttavat ontumista kasvuaikana ja myöhemmällä iällä jopa nivelrikkoa varvasniveliin. Nivelrikko voi aiheuttaa toistuvia ontumisia. Hoitona käytetään lääkehoitoa ja joskus mahdollisesti varpaan amputaatiota. Tutkijat ovat ihmetelleet, miksi nimenomaan nämä yllämainitut nuljuluut rikkoutuvat niin herkästi, vaikka niihin kohdistuva painokuormitus koiran liikkuessa on vähäisin. Tutkittaessa tällaisia murtuneita nuljuluita on niissä usein havaittu luutumishäiriötä. Tämän vuoksi epäillään, että näiden nimenomaisten nuljuluiden murtumat kasvavilla koirilla voisivat olla yksi OCD:n muoto.