Sydänsairaudet - TVD

Labradorinnoutajalla on todettu esiintyvän sydämen oikean puolen ns. kolmipurjeläpän kehityshäiriötä (tricuspid valve dysplasia, TVD). TVD on synnynnäinen sairaus, jonka oireet eivät kuitenkaan aina ilmene vielä pennulla. Jonkin ajan kuluttua koiralta on kuultavissa sydämen sivuääni, tai koiralle voi tulla sydänoireita. Sairaus johtaa vähitellen sydämen oikean puolen laajentumaan. Sairautta voidaan jonkin verran hoitaa tai hidastaa lääkityksellä, mutta sairaiden koirien elinikäodotus on kuitenkin vain 1-3 vuotta. TVD:lle USA:ssa laskettu periytymisaste on hyvin korkea, 0,71, ja sairauteen vaikuttaa luultavasti sekä monta pienivaikutteista geeniparia että niiden ohella yksittäinen geenipari, jossa periytyminen on autosomaalinen resessiivinen. Esimerkiksi USA:ssa suurimmalle osalle jalostuslabradoreista tehdään tämän sairauden vuoksi sydämen ultraäänitutkimus.

Sairaita koiria ei tule käyttää jalostukseen, eikä sairaita jälkeläisiä tuottanutta yhdistelmää uusia. Sairaiden koirien lähisukulaisia tulee käyttää vain harkiten. On suositeltavaa, että sairaan jälkeläisen tuottaneen koiran sydän tutkitaan ultraäänellä (terveeksi), ennen kuin sitä käytetään uudelleen jalostukseen. Mikäli koiran lähisuvussa on todettu sydänongelmia, suositellaan, että koiralle tehdään virallinen sydänkuuntelututkimus (auskultaatiotutkimus) ennen jalostuskäyttöä.

Sydänultrausten tukeminen 1.1.2020 alkaen

12 kk täyttäneen labradorin virallista sydänultraustulosta vastaan maksetaan 50 euron kannustusraha 1.1.2020 alkaen (tutkimus tehty 1.1.2020 jälkeen). Tuki maksetaan koiran KoiraNet-järjestelmässä näkyvää sydänultraustulosta vastaan. Koiran omistajan tulee olla Labradorinnoutajakerho ry jäsen ja koiran rekisteröity Suomeen. Tuen saamista varten omistajan tulee ilmoittaa koiran rekisterinumero, tilinumero, minne kannustusraha maksetaan sekä Labradorinnoutajakerhon jäsennumero (tai sen puuttuessa omistajan nimi ja täydellinen osoite). Tukihakemukset toimitetaan osoitteella lotta(at)mouldhills.com

Tuet maksetaan keskitetysti kerran kuukaudessa.

  • Pieneläinsairauksien erikoislääkäri Seppo Lambergin artikkeli labradorinnoutajien sydänsairauksista.